Δίκτυο Μεταφορών

Η Joker Transport διαθέτει ιδιόκτητο στόλο φορτηγών αυτοκινήτων , αλλά και ένα άρτιο οργανωμένο δίκτυο ανταποκριτών σε Ελλάδα και  Ευρώπη, παρέχοντας υπηρεσίες οδικής μεταφοράς , με ταχύτητα , συνέπεια αλλά και ασφάλεια στα μεταφερόμενα προϊόντα.

READ MORE

Μεταφορές εμπορευματοκιβωτίων (container)

Η εταιρεία μας με τα τελευταίας τεχνολογίας αυτοκίνητα που διαθέτει, με δυνατότητα μεταφοράς μικτού βάρους έως και 42 τόνους , εξηδηκέυεται στις μεταφορές εμπορευματοκιβωτίων ( container ) σε Ελλάδα και Ευρώπη καθημερινά.

READ MORE

Τι είναι η Μεταφορά φορτίων ADR

Είναι το ακρωνύμιο (Accord european relatif au transport international des merchandises Dangereuses par Route) της Ευρωπαϊκής Συμφωνίας σχετικά με τις Διεθνείς Μεταφορές Επικίνδυνων Εμπορευμάτων που πραγματοποιούνται οδικώς και η οποία υπογράφηκε στη Γενεύη το 1957.

READ MORE

REQUEST A QUICK QUOTEOUR SERVICES

Εθνικές Μεταφορές

H Joker Transport προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις μεταφορών απο άκρη σε άκρη ολόκληρης της Χώρας.

Διεθνείς Μεταφορές

Η εταιρεία μας σας παρέχει αξιόπιστες μεταφορές με σε ένα μεγάλο έυρος Χωρών της Ευρώπης.

Ο Στόλος μας

Η εταιρεία μας εξοπλίζεται με σύγχρονα οχήματα , προσαρμοσμένα στους κανόνες των εθνικων και διεθνών μεταφορών.

Ειδικές Μεταφορές

Αναλαμβάνουμε υψηλής ποιότητας μεταφορές με δυνατότητες ανύψωσης εμπορευμάτων έως και 2 τόνους.

TESTIMONIALS

I’ve been happy with the services provided by Transport. He has returned my calls quickly, and he answered all my questions.

I have always received good service from Transport. Timing and quality have always met my expectations and everything is communicated in a professional and timely manner.

I’ve been happy with the services provided by Joker Transport. He has returned my calls quickly, and he answered all my questions!